Privacyverklaring voor registratie persoonsgegevens fysiotherapie praktijk

Ten behoeve van het opstellen van een behandelplan in onze praktijk voor fysiotherapie, (Praktijk Aan de Dijk en De Prinsemarij Fysio B.V.), zijn wij genoodzaakt om diverse persoonsgegevens van u te registreren.

Bij de registratie daarvan zijn wij gehouden aan de wet AVG die per 25 mei 2018 de wet bescherming persoonsgegevens vervangt.
Ten behoeve van deze wet stellen wij u met deze verklaring op de hoogte van de doelen, methode, bewaartermijn van de gegevens en tevens geven wij aan welke gegevens wij van u verzamelen. In het geval van verstrekking van uw gegevens aan derden, zoals verwijzers, andere (para)medische disciplines en andersoortig vragen wij uw nadrukkelijke toestemming.
Belangrijk om te weten is dat u uw toestemming te allen tijd kunt intrekken.

Welke gegevens verzamelen wij van u?

NAW gegevens, email-adres, telefoonnr., ID nr., verzekeringsgegevens, uw toestemming (schriftelijk) voor delen van uw medische gegevens aan derden, verwijsdiagnose, medisch dossier onderzoek, behandeling en rapportage en verkregen bijkomende medische informatie van derden b.v. beeldvorming.

Bent u verplicht tot het verstrekken van deze gegevens?

Helaas kunnen wij zonder de verstrekking van uw gegevens geen behandelplan voor u maken. Echter, u beslist zelf of en welke gegevens wij van u mogen verzamelen.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden gedurende 15 jaren bewaard bij (Praktijk Aan de Dijk / De Prinsemarij Fysio B.V.)

Beveiliging van uw gegevens

Uw gegevens verzamelen wij met Intramed ( EPD), Virtuagym app, en inschrijfformulier particulier fitness. Het dossier dat wij met uw gegevens maken bewaren wij gedurende (15) jaren. De manier waar wij uw gegevens bewaren, is d.m.v. een back-up schijf (die buiten het pand bewaard wordt) en de papieren gegevens worden op afgesloten plaatsen in het pand bewaard. De computers zijn beveiligd tegen ongewenst gebruik middels een wachtwoord dat uitsluitend bij uw therapeut/onze medewerkers bekend is.
R.Kayk en T. Latour (praktijk-eigenaren)zijn verantwoordelijk voor een beveiligde opslag en doelmatige verzameling van uw gegevens. Dit zijn tevens de personen die u kunt aanspreken bij twijfel of vermoeden tot oneigenlijk gebruik van uw gegevens.
Uw gegevens blijven tevens binnen de grenzen van de EU.