Kwaliteit

Kwaliteit Praktijk Aan de Dijk fysiotherapie

Wij hebben verschillende middelen om ervoor te zorgen dat wij onze zorg kunnen verbeteren.

Plus praktijk

In de praktijk bieden we kwalitatief hoogwaardige, innovatieve en efficiënte fysiotherapeutische zorg. Om dit te waarborgen, zijn we Plus praktijk geworden in 2013 en hebben we de audit van 2015 en 2017 ook gehaald. Helaas bestaan er geen pluspraktijken meer, maar wij waarborgen deze kwaliteit nog steeds.

Wat houdt een Plus praktijk in?
Plus praktijken zijn fysiotherapiepraktijken die niet alleen voldoen aan alle kwaliteitseisen van de eigen beroepsvereniging, maar een stapje verder gaan.

Zo kan elke plus praktijk eenvoudig met andere praktijken vergeleken worden. Bij de kwaliteitseisen gaat het bijvoorbeeld om de deskundigheid van de fysiotherapeuten, het resultaat van klanttevredenheidsonderzoeken, een standaardprocedure voor het vastleggen en in kaart brengen van de klachten, het aantal behandelingen voor een bepaalde lichamelijke klacht. Andere voordelen van een Plus praktijk zijn de bereikbaarheid, de openingstijden en de wachttijd.

Klachtenreglement

We proberen ons continu te verbeteren en aan de kwaliteit te blijven werken. Ondanks dat kan het wel eens voorkomen dat u het ergens niet mee eens bent of het gevoel heeft niet goed behandeld te zijn. Als u een klacht heeft, maak die dan kenbaar bij uw behandelend fysiotherapeut of vraag naar degene die binnen de praktijk de klachten behandelt.
Komt u er met ons niet uit, dan kunt of bent u het niet eens met de geboden oplossing dan kunt u een klacht indienen via de klachtenregeling fysiotherapie van het KNGF. Zie: https://www.defysiotherapeut.com/de-fysiotherapeut/kwaliteit voor meer informatie en het meldingsformulier.

Voor de klachtenregeling zijn we aangesloten bij het KNGF en de klachtenregeling is bepaald en begeleid door de geschillencommissie zorg voldoet aan het Wkkgz.

Klanttevredenheidsonderzoek Praktijk Aan de Dijk Fysiotherapie

Het kan zijn dat u na het afsluiten van de behandeling bij ons een e-mail van krijgt. In die e-mail vindt u dan een link naar een uitgebreide vragenlijst, Als u wordt gevraagd naar wat u vindt van de praktijk, de medewerkers en de behandeling.

We begrijpen dat het best veel vragen zijn en dat iedereen tegenwoordig vraagt uw ervaring ergens te delen. We willen graag uitleggen waarom het voor ons belangrijk is om zo veel mogelijk ingevulde vragenlijsten te krijgen.

Als eerste en belangrijkste willen we graag weten op welke punten wij, als praktijk en ook per therapeut individueel, onze zorg en kennis kunnen verbeteren. Dus naast de ingevulde meerkeuzenvragen en gegeven cijfers lezen we ook graag extra tips als u die heeft.

Daarnaast voeren wij de hoogste kwaliteitsstandaard die er als fysiotherapiepraktijk te halen is, wij zijn sinds 2015 Pluspraktijk. Onderdeel van die kwaliteitsstandaard is continu klanttevredenheid meten.

Wij willen ons graag blijven ontwikkelen en de kwaliteit zo hoog mogelijk houden en dit lukt alleen met uw hulp! Alvast bedankt voor het invullen van de vragenlijst wanneer u die tussen uw e-mail aantreft. Indien u recent behandeld bent en geen e-mail heeft gehad, kunt u zich voor het onderzoek inschrijven hier op de site door te klikken op  patiëntervaringsonderzoek.

Bedankt!
Namens het hele team van Praktijk Aan de Dijk Fysiotherapie en De Prinsemarij Fysio.