Bedrijfsadvisering inzake werkplek en begeleiding van medewerkers

Fysiotherapie voor bedrijven Praktijk Aan de Dijk

Wij zijn gespecialiseerd in de herstelmogelijkheden van werknemers, met bedrijfsadvisering inzake werkplek en begeleiding van medewerkers, die (dreigen te) verzuimen door fysieke klachten. De focus ligt op individuele, arbeidsgeoriënteerde oefening en training met slechts één doel: De medewerker snel en gezond terug brengen in het arbeidsproces. Hierdoor voorkomt of verkort u het ziekteverzuim van uw medewerkers. Dit zorgt voor een afname van de ziektekosten en een toename van arbeidsparticipatie en arbeidsproductiviteit.

Wat is bedrijfsadvisering inzake werkplek en begeleiding van medewerkers?

De praktijk werkt op verwijzing van een bedrijfsarts, arboprofessional, huisarts, medisch specialist of direct op het verzoek van een bedrijf. De behandeling van de medewerker vindt plaats in de fysiotherapiepraktijk en/of binnen de organisatie van de medewerker.

De fysiotherapeut brengt na de intake de fysieke belasting en de fysieke belastbaarheid van de medewerker in kaart. Hieronder valt een taak/handelingsanalyse van de functie. Indien de klachten van de medewerker een relatie hebben de werkomstandigheden van de medewerker, volgt een werkplekonderzoek.

Op grond van de uitkomsten van de intake en het onderzoek, stelt de fysiotherapeut een plan van aanpak op. Na overleg met betrokken partijen voert de fysioterapeut het plan uit.

Hij rapporteert zijn bevindingen tijdens en na het behandeltraject met de verwijzer en werkgever. De fysiotherapeut werkt multidisciplinair samen met bedrijfsarts, leidinggevende, arboprofessionals en (para)medici.

Welke kosten kunt u verwachten bij bedrijfsadvisering inzake werkplek en begeleiding van medewerkers in Dordrecht?

Een gedeelte van de kosten valt onder de vergoeding van de aanvullende verzekering van de medewerker. De kosten van het werkplekonderzoek en de begeleiding van de medewerker op de werkplek zijn voor rekening van de werkgever.